AHI International School.

Vi stræber efter at tilbyde uddannelse af højeste kvalitet, og bygge bro mellem dit barns succes med velformet infrastruktur af viden og ressourcer.

hall_of_fame_20090625_600x1066
hall_of_fame_20120628_600x530
rawpixel-683571-unsplash.jpg

Et sted at lære og vokse sammen

AHI International School er en dansk friskole med elever på samtlige klassetrin - fra børnehave-klassen til 9. klasse. Skolegangen kan afsluttes med Folkeskolens Afgangsprøver efter 9. klasse.

Al undervisning foregår på dansk.

AHI International School er en venlig, travl friskole, hvor det, du allerede ved betyder mindre end hvad du kan lære og hvor horisonter udvides hurtigt ved at lære videnskabsfag og nye sprog. Dette er også et sted, hvor der dannes vaner for livet – bl.a. fleksibilitet, vedholdenhed, spørgelyst og beslutsomhed. Tænkning er en del af hver lektion og selv filosofi bliver en del af hverdagen.

Hvorfor AHI

International School

På AHI møder man elever og kulturer fra hele verden, og der tales mange sprog.

5 verdenssprog

AHI værdsætter og fejrer den kultu-relle og sproglige mangfoldighed, bl.a. gennem modersmålsundervis-ning og en bred vifte af fremmed-sprog.

Smart Classes

Eleverne lærer ikke blot om verden, de lærer af og med verden, som jo sidder lige dér sammen med dem i klassen.

Røgfri Skole

Der ikke må ryges eller benyttes andre former for tobak i skoletiden, hverken på eller uden for skolens område.

Elevråd

Eleverne er hverdagens eksperter. Elevrådet er elevernes mulighed for at få indflydelse og blive hørt.

Økonomisk Støtte

Der kan søges fripladstilskud til skole og SFO. Vejledning samt ansøgnings-skema udsendes hvert år i juni måned.

Modersmålundervisning

AHI tilbyder 2 timers modersmåls-undervisning om ugen til tosprogede børn i ét sprog, som barnet bruger aktivt i hjemmet.

Grøn Smiley

AHI er stolte af at være certificeret med Arbejdstilsynets grønne smiley. Et signal til omverdenen om, at vi har orden på vores arbejdsmiljø.

Risikostyring

Eleverne ved AHI har gennemført evakueringsøvelse og derved vist, at de fulgte de lokale udarbejdede alarmerings- og evakueringsplaner.

Skoleleder Erhan Yildiz

AHI er et vidunderligt sted at arbejde. Mine kolleger er smarte, venlige og støttende. Skolen er velorganiseret og effektiv. Men hvad der får mig til at vende tilbage er de vidunderlige børn, jeg får at lære og lære af hver dag. De er i de rigtige hænder.

Erhan Yildiz

Skoleleder

1988
AHI International School etableres.
1994
Flyttede fra Vesterbrogade 88 til Klingseyvej 8B.
19
Lande repræsenteret af over 1500 Studerende.
208
Studerende tilmeldt skoleåret 2020-2021
15-20
Lille klassestørrelse mellem 15-20 studerende
12:1
Student til lærer-forhold 12 til 1
80%
Over 80% af fakultetet har kandidatgrader eller højere
17
Undervisningsfakultet med 7 mænd og 10 kvinder.

Quick Facts

Udvikling af Succesrige Borgere -
Hver Studerende, Hver Dag.

Hvis du overvejer at sende dit barn til AHI International School, her er en håndfuld facts, som alle potentielle forældre bør vide. Data og oplysninger her bør besvare de fleste, hvis ikke alle dine vigtigste spørgsmål.

Cirka 14% af alle børn på grundskoleniveau går på private skoler. I 2008 var der ca. 91.000 børn, der gik på 510 private skoler, mens 590.000 elever gik på den kommunale skole, hvilket der er ca. 1600 af.
(Kilde: Ministeriet for Børn og Uddannelse)

Det Skandinaviske Uddannelsessystem har en holistisk tilgang til uddannelse ved at kombinere akademisk læring og personlig vækst.

Siden 1988 har AHI en stolt tradition for at give et godt læringsmiljø.

AHI leverer konstant tilsyn og har nul-tolerance politikker. Intet barn vil ‘falde gennem revnerne’ og gemmer sig bagerst i klassen. Resultatet af nul-tolerance er, at du kan være sikker på, at du placerer dine børn i et sikkert miljø.

Selv i svære økonomiske tider har AHI gjort det at hjælpe familier, der ønsker at sende deres børn til vores skole, højeste prioritet i vores budgetter ved at tilbyde generøs økonomisk støtte. Hvis du opfylder visse indkomstretningslinjer, kan gratis uddannelse være mulig. Spørg skoleadministrationen om økonomisk hjælp.

Mangfoldighed hersker ved AHI. Vi søger proaktivt efter kvalificerede kandidater uanset socioøkonomiske forhold.

Studerende får mulighed for at udforske deres egen kulturelle baggrund på baggrund af dansk kultur og andre kulturer.

Livet på AHI afspejler familielivet. Fælles måltider er kun et værdifuldt element i vores skoleuddannelse. Lærere sidder sammen med studerende, hvilket udvikler nære bånd.

AHIs relativt lille størrelse giver studerende masser af individuel personlig opmærksomhed. Vores små klassestørrelser har lave forhold mellem elev og lærer.

Lærere på AHI er velkvalificerede. Vi værdsætter lærere, der har diplomaer i deres / de valgte fag.

AHI tilbyder en skolefritidsordning (SFO) til vores indskoling elever på skoledage fra kl. 13:15 eller efter skoletid indtil kl. 16:00.

Bæredygtighed lærer ansvar inden for det større globale samfund. Studerende ved AHI kompost affald mad og dyrker nogle af deres egne grøntsager. CO2-neutral er også en del af bæredygtighedsindsatsen.

AHI Alumni

Logo Copenhagen University
Logo CBS
Metropol
DTU

“AHI er en fremragende skole. En virkelig fremragende hjem for en all-round uddannelse … vi kunne ikke ønske os en bedre pædagogisk start på livet for vores børn.”

anonym_circle_k

Sarah

Mor til Maryam

“Ledet af en fremragende skoleleder, alle involverede i skolen sætter elevernes læring og udvikling af nye færdigheder og forståelse i centrum for alt, hvad de gøre. Skolelederens klar vision og passion, sammen med stimulerende læringsmiljø, sikrer, at eleverne gøre gode fremskridt. Dette resulterer i at de ligger langt over gennemsnittet efter 5. klasse.”

anonym_circle_m

Ibrahim

Far til Ismail

Fordi du fortjener at stråle.

Tilmeld dig for optagelse før September 1, 2024.

da_DKDanish