Ordensregler

Rules R Rules

Protection Hands

God opførsel og disciplin

På AHI har elever og personale et fælles og individuelt ansvar for med fornuft, tillid og gensidig respekt at agere indenfor fællesskabets rammer, således at alle oplever en tryg og god skoledag.

Ordensreglerne skal bekendtgøres for eleverne umiddelbart efter sommerferien og juleferien.

Reading
The difference between school and life? In school, you're taught a lesson and then given a test. In life, you're given a test that teaches you a lesson.

Thomas Edward Bodett

Forfatter

Regler er designet til alle børns sikkerhed

Alle børn forventes at yde deres ypperste til skolen og støtte de positive bestræbelser for alle dens medlemmer. Regler er vigtig til fordel for alle i ethvert samfund, og vi prøver at holde disse så enkle som mulige, men vi forventer, at de bliver holdt. De er:

Sanktioner

Såfremt skolelederen finder, at en pædagogisk tilrettevisning ikke er en tilstrækkelig reaktion over for en elev, der har tilsidesat skolens regler for almindelig orden og samvær, kan sanktioner iværksættes.

Kun skolens leder eller dennes stedfortræder kan sanktionere elever, der ikke overholder skolens ordensregler. Ved særligt grove tilfælde kan elever politianmeldes, bortvises eller hjemsendes umiddelbart efter forældrene er orienteret – elever kan hjemsendes i op til en uge. Sanktioner kan i øvrigt bestå af påtale, advarsler, hjemsendelse eller bortvisning. Skolens leder eller dennes stedfortræder vurderer i det enkelte tilfælde, hvad der er en passende sanktion ud fra en helhedsvurdering af episodens karakter og elevens situation.

pixabay_school-2761394_1920_800x450
Tell me and I'll forget; show me and I may remember; involve me and I'll understand.

Kinesisk Ordsprog

Start din fremtid i dag

Din fremtid starter i dag, ikke i morgen.
Hvad du gør i dag, definerer din morgen. Din morgen vil forme din fremtid.

Vi vil give dig mulighed for ikke kun at opdage, hvor stærk og unik du er, men også hvor mange store muligheder der venter på dig til at blive den bedste version af dig selv!

da_DKDanish