Skolens Vedtægter

Udvikling til frie, selvstændige mennesker.

Clause Rules

Skolens Vedtægter

Skolens vedtægter fastsætter, at bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, mens den daglige ledelse varetages af skolens leder, som har det pædagogiske ansvar.

Kravene til vedtægtens indhold og udformning er reguleret i bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler.

Vedtægten skal blandt andet redegøre for følgende:

  • Skolens navn, hjemsted og formål
  • Bestyrelsens sammensætning og størrelse
  • Bestyrelseshabilitet
  • De centrale bestyrelsesopgaver og kompetencer
  • Bestyrelsens ansvar
  • Anbringelse af skolens midler
  • Regler om regnskab og revision
  • Regler for skolens nedlæggelse og ophør.

En vedtægt eller en vedtægtsændring kan tidligst træde i kraft ved offentliggørelsen på skolens hjemmeside.

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet

Fysiske rammer der bidrager
til trivsel og fællesskab

Inspirerende og motiverende at opholde sig på skolen hvor de fysiske rammer understøtter variation og bevægelse samt bidrager til trivsel og fællesskab.
da_DKDanish