Elevernes UMV

Fysiske rammer og måden vi indretter os på

pixabay_school-strike-4-climate-4057658_1920_600x400

Elevernes Undervisningsmiljøvurdering

En undervisningsmiljøvurdering, UMV, er en vurdering af skolen eller uddannelsesstedet, hvor man inddrager elevernes eller de studerendes opfattelse af undervisningsmiljøet.

Undervisningsmiljøloven siger, at samtlige skoler og uddannelsessteder skal udarbejde en skriftlig undervisningsmiljøvurdering, UMV, mindst hvert tredje år. Undervisningsmiljøvurderingen skal laves med henblik på at sikre et godt undervisningsmiljø, der er sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

På AHI International School har vi valgt at anvende Termometeret. Termometeret er udviklet og drives af Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, der stiller værktøjet gratis til rådighed for skoler, uddannelsessteder og kommunale forvaltninger. Termometeret til grundskolen henvender sig til folkeskoler, fri- og privatskoler, efterskoler, specialskoler, skolefritidsordninger og kommuner. Termometeret findes i tilsvarende versioner til dagtilbud, ungdomsuddannelser samt voksen- og videregående uddannelser.

Undervisningsmiljøvurdering, UMV, udarbejdes hvert 3. år. Seneste undersøgelse er fra 2014.

Om Termometeret

Arbejdstilsynet arbejder for et sundt og sikkert arbejdsmiljø på virksomhederne i Danmark. Det sker blandt andet ved, at Arbejdstilsynet fører tilsyn med virksomhederne og formidler arbejdsmiljøfaglig viden.

Termometeret er et gratis og fleksibelt spørgeskema- og benchmarkingsystem, der undersøger undervisningsmiljøet på skoler og uddannelsessteder. Termometeret kommer omkring både de fysiske, de æstetiske og de psykiske aspekter af undervisningsmiljøet – set med elevernes øjne.

Gennem elevers besvarelse af spørgeskemaer får vi et billede af vores undervisningsmiljøs styrker og udfordringer. Dermed får vi et godt afsæt for at arbejde målrettet videre med at skabe det bedst mulige undervisningsmiljø, der understøtter trivsel, læring, sundhed og sikkerhed for eksempel i forbindelse med den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering, UMV.

dcum logo

Elevernes Undervisningsmiljø - UMV

Skoleår
Evalueringstype
Download

Fysiske rammer der bidrager
til trivsel og fællesskab

Inspirerende og motiverende at opholde sig på skolen hvor de fysiske rammer understøtter variation og bevægelse samt bidrager til trivsel og fællesskab.
da_DKDanish