Artikler

Tænk Anderledes

pixabay_news-5238316_1920_600x400

Artikler

Foruden undervisning tjener AHI International School andre mindre åbenlyse samfundsmæssige funktioner.

Grundskolers og dermed AHIs mest anerkendte funktion er at give børn mulighed for at tilegne sig mindst basale kompetencer inden for læsning, skrivning og beregning. Men af lige stor betydning er det faktum, at skoler tjener andre mindre åbenlyse samfundsmæssige funktioner, herunder

  • yder skolefritidsordning, mens forældre arbejder eller forfølger personlige interesser
  • tilskynder til udvikling af sociale kompetencer.

Således har skoleprocessen en betydelig indflydelse på udviklingen af børn både fagligt og socialt.

Læs mere om AHis arbejde i artiklerne nedenfor.

Kommunalt samarbejde med indvandrerskole

Friskole Bladet # 12 - Juli 3, 2009

En 15-årig pige med tyrkisk familiebaggrund blev smidt ud af kommuneskolen i Farum efter flere voldelige episoder. Som forsøg blev et samarbejde mellem offentlige myndigheder og en privat friskole sat i gang. Forsøget bar igennem – og pigen har netop afsluttet folkeskolens afgangsprøver ved Ahi International School i Vanløse.

Jigsaw
Trouble Ahead

Karaktergennemsnit kan stå i vejen for social indsats

Friskole Bladet # 12 - Juli 3, 2009

Fokuseringen på skolernes karaktergennemsnit kan komme til at stå i vejen for friskolers mulighed og lyst til at optage “problemelever”, selv i tilfælde, hvor de kan gøre en forskel….

Fysiske rammer der bidrager
til trivsel og fællesskab

Inspirerende og motiverende at opholde sig på skolen hvor de fysiske rammer understøtter variation og bevægelse samt bidrager til trivsel og fællesskab.
da_DKDanish